smartnews
November 2011
Klik hier indien je de nieuwsbrief niet correct te zien krijgt.
Wie zijn wij?

SMartBe - Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen vzw - verdedigt en vertegenwoordigt de creatieve beroepen.

De bedoeling? Deze vaak precaire beroepen te laten erkennen en ijveren voor betere werkomstandigheden.

De vereniging is ontstaan in de sociale economie en biedt kunstenaars en creatieve werkkrachten concrete oplossingen. Om hun beroepsactiviteiten te vereenvoudigen en legaal te laten verlopen heeft ze administratieve, juridische, fiscale en financiële tools ontwikkeld.

logo

Meer informatie op www.smartbe.be

Contact

Vragen? Op zoek naar inlichtingen? Bel naar Lieven op 02/542.19.96 of mail hem op val@smartbe.be

Je kan altijd een van onze adviesverleners contacteren. Indien nodig komen ze zelfs bij jou langs.

Heb je deze mail ontvangen, maar ben jij niet onze contactpersoon? Zou je ons dan kunnen laten weten tot wie we ons best richten? Het volstaat om te antwoorden op deze mail. Dank bij voorbaat.

Een folder over SMartBe

Alle onze diensten worden in detail beschreven in onze brochure.

folder
Forward / uitschrijven

Is deze mail intersessant voor iemand anders?
Stuur deze hier door!

Ontvang je deze nieuwsbrief liever niet?
Schrijf je hier uit

  Actualiteit
 

SMartBe spitst zich toe op de creatieve beroepen

SMartBe heeft besloten om haar meer toe te leggen op haar oorspronkelijke publiek, namelijk de creatieve beroepen. In de praktijk verandert er niets als u werkt met leden die al langer lid van SMartBe zijn. Maar voor toekomstige leden zijn er wel veranderingen vanaf 1 januari 2012. Lees meer.

recentrage
- Eerst en vooral... ben jij echt wel scheppend kunstenaar?
- En ten tweede... het is onbeleefd om met je vinger te wijzen!

© Illustratie: Serge Dehaes

   
  At your service!
 

Herinnering: nieuwe procedure voor onkosten

We hadden in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd dat de procedure voor de ingave van onkosten volledig aangepast werd. Het dagforfait van 37,50 € is vervangen door een precieze verantwoording van de gemaakte kosten. Voor vragen kan u zich tot Lieven richten.

betalingLangere betalingstermijnen?

De normale betalingstermijn voor de facturen van SMartBe is tien dagen. Maar in uitzonderlijke gevallen is het wel mogelijk om een langere betalingstermijn te onderhandelen. Richt je daarvoor tot de dienst opdrachtgevers.

© Illustratie: Serge Dehaes


Alle facturen in een archief

Wist je dat SMartBe alle facturen bijhoudt? Je kan op eender welk ogenblik een factuur terugvinden en afdrukken. Het enige dat je daarvoor moet doen is inloggen op SMartTools en klikken op 'Uw rekening'. Je ziet dan alle facturen in verwerking, voor oude facturen klik je op 'Overzicht'.

   
  Focus
 

betBoekvoorstelling "De kunstenaar, een ondernemer?"

Het studiebureau van SMartBe stelt op dinsdag 22 november haar nieuwste uitgave voor. Afspraak om 14u30 in het Volkshuis van Sint-Gillis.

Lees verder

   
  Wanted
 

agoraOp zoek naar competente medewerkers? Een adres: SMartAgora!

Je kent ongetwijfeld SMart Agora. Op deze website vind je een uitgebreid overzicht van kunstenaars en technici uit de culturele sector.

Werkgevers en opdrachtgevers die via SMartBe werken, mogen onbeperkt gebruik maken van deze omvangrijke database. Op dit ogenblik zijn hier al meer dan 2.200 profielen beschikbaar. SMartAgora.com.

 
footer